AcoustiNorm ruimte akoestiek verbeteren

Akoestiek in het bouwbesluit

×
Ga terug naar het overzicht

Akoestiek in het bouwbesluit

Er zijn tegenwoordig nogal wat wetten die regels maken voor geluidsisolatie en aan de geluidsniveaus in gebouwen. Denk hierbij aan de Woningwet, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. De belangrijkste is het Bouwbesluit, wat een onderdeel is van de Woningwet. Deze ziet namelijk op geluidswering in gebouwen. In het Bouwbesluit staat precies vermeld aan welke eisen een gebouw moet voldoen als het gaat om geluidsniveau. Het gaat dan met name om de akoestiek in het pand, want deze moet op het juiste niveau zijn om alle regelgeving te respecteren.

Het Bouwbesluit 2012 is van belang als u een woning of gebouw gaat (laten) bouwen. Ook het handboek Bouwfysische eisen NVBV is van belang. Er gelden namelijk speciale normen voor elk soort gebouw. Aan een huis worden andere eisen gesteld dan aan een kantoorpand. Voor een kantoorpand zullen de richtlijnen van de Arbo geraadpleegd moeten worden, waar het vooral gaat over het geluidsniveau in specifieke kantoorruimtes. Dit alles zodat de gezondheid van het aanwezige personeel niet beschadigd wordt! Door voor de juiste akoestiek te zorgen voldoet u niet alleen aan de regelgeving, maar uw personeel zal ook blij zijn om in een prettige werkomgeving te kunnen werken. Een ruimte die qua akoestiek op orde is zal namelijk zorgen voor meer concentratie en minder afleiding, en zal omgevingsgeluid van bijvoorbeeld overleggende collega’s uitstekend dempen. Precies de sfeer die u op de werkvloer wil: de mogelijkheid tot diepe concentratie, maar géén stilteruimte waar uw medewerkers niet met elkaar mogen overleggen. Zorg daarom dat de akoestiek tiptop in orde is!

Ga terug naar het overzicht

Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief