AcoustiNorm | Akoestische oplossingen

Akoestiek in het bouwbesluit

×
Ga terug naar het overzicht

Akoestiek in het bouwbesluit

Er zijn tegenwoordig nogal wat wetten die regels maken voor geluidsisolatie en aan de geluidsniveaus in gebouwen. Denk hierbij aan de Woningwet, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. De belangrijkste is het Bouwbesluit, wat een onderdeel is van de Woningwet. Deze ziet namelijk op geluidswering in gebouwen. In het Bouwbesluit staat precies vermeld aan welke eisen een gebouw moet voldoen als het gaat om geluidsniveau. Het gaat dan met name om de akoestiek in het pand, want deze moet op het juiste niveau zijn om alle regelgeving te respecteren.

Het Bouwbesluit 2012 is van belang als u een woning of gebouw gaat (laten) bouwen. Ook het handboek Bouwfysische eisen NVBV is van belang. Er gelden namelijk speciale normen voor elk soort gebouw. Aan een huis worden andere eisen gesteld dan aan een kantoorpand. Voor een kantoorpand zullen de richtlijnen van de Arbo geraadpleegd moeten worden, waar het vooral gaat over het geluidsniveau in specifieke kantoorruimtes. Dit alles zodat de gezondheid van het aanwezige personeel niet beschadigd wordt! Door voor de juiste akoestiek te zorgen voldoet u niet alleen aan de regelgeving, maar uw personeel zal ook blij zijn om in een prettige werkomgeving te kunnen werken. Een ruimte die qua akoestiek op orde is zal namelijk zorgen voor meer concentratie en minder afleiding, en zal omgevingsgeluid van bijvoorbeeld overleggende collega’s uitstekend dempen. Precies de sfeer die u op de werkvloer wil: de mogelijkheid tot diepe concentratie, maar géén stilteruimte waar uw medewerkers niet met elkaar mogen overleggen. Zorg daarom dat de akoestiek tiptop in orde is!

Ga terug naar het overzicht
Productie en plaatsing van akoestische panelen

AcoustiNorm

Meting en advies, productie en plaatsing

Onze kracht is de combinatie van advies, rapporten en het kunnen leveren en plaatsen van de oplossing. Het meekijken over of helpen samenstellen of toetsen van een PVE of bestek voorkomt daarom vaak veel problemen en kosten achteraf. Basis hiervan kunnen metingen of berekeningen zijn. Nagalm- STIPA, dagdosismetingen of geluidsoverdrachtsmetingen laten exact zien hoe de ruimte zich gedraagt, welke gevolgen dit voor de mensen heeft en of deze voldoet aan de gestelde normen en/of eisen.

Neem contact op

Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Download ons Gratis E-book vandaag nog: De ultieme gids naar een rustige werkomgeving

E-book downloaden ⟶