AcoustiNorm | Akoestische oplossingen

Arbowet geluid

×
Ga terug naar het overzicht

Arbowet geluid

Geluid speelt een belangrijke rol op de werkvloer. Sterker nog, er zijn Arbowetten rondom geluid. Vaak nog meer dan er wordt beseft. Op korte en lange termijn kan een overdaad aan geluid leiden tot gehoorbeschadiging en lawaaislechthorendheid (dat laatste is ongeneeslijk). In extreme gevallen kan er zelfs gekeken worden naar de juridische aansprakelijkheid van de werkgever voor zijn werknemer. Naast gehoorschade heeft akoestiek ook invloed op allerlei andere ziektebeelden, zoals stemproblemen, stress en hartfalen door een continu verhoogde hartslag. Geluid op de werkvloer is dus iets om eens goed de aandacht te geven, met name om te kijken waar de ruimteakoestiek op de werkvloer verbeterd kan worden.

Arbowet geluid: oorzaken gehoorschade werkomgeving

Het is een fabel dat gehoorschade alleen kan ontstaan door luid (kortstondig) geluid. Ook het langdurig blootstellen aan geluid wat aanzienlijk minder volume heeft dan bijvoorbeeld de knal van een vuurpijl kan op lange termijn voor gehoorschade veroorzaken. In een callcenter wordt er bijvoorbeeld langdurig en continu gepraat. Wanneer een persoon iets harder praat, gaat de persoon ernaast uit zichzelf vaak net even iets harder praten. Die persoon daarnaast gaat ook weer wat harder en voor je het weet praat iedereen op een dusdanig niveau dat dit een oorzaak van gehoorschade wordt. Maar ook in een sporthal is de akoestiek van groots belang. Ballen die op de muren afketsen geven een luid en scherp geluid. Maar ook stemmen en de piepende schoenen zijn van invloed op gehoorschade. Het laten uitvoeren van een of meerdere korte en langdurige akoestische metingen zijn van belang om te oordelen waar er gehoorschade kan ontstaan.

Advies? Neem contact op

Gevolgen gehoorschade

 • Gehoorschade leidt tot:
 • Slechte communicatie
 • Achteruitgaan van prestaties
 • Concentratieproblemen
 • Vermoeidheid/onnodige fouten
 • Irritatie
 • Stress
 • Hartfalen (door een continu verhoogde hartslag)
 • Groeiend ziekteverzuim

Gehoorschade is daardoor van grote invloed op de effectiviteit van een bedrijf of instelling.

Arbowet geluid: Gehoorschade

Gehoorschade is iets wat zeer hinderlijk kan zijn in het dagelijks leven, zowel op als buiten de werkvloer. Gehoorschade is als volgt te herkennen:

 • De persoon gaat steeds harder praten om zich verstaanbaar te maken.
 • De persoon reageert steeds slechter op omgevingsgeluiden.
 • De persoon reageert steeds slechter wanneer hij of zij wordt geroepen.
 • De persoon heeft steeds meer moeite met telefoneren.
 • De persoon heeft last van piep- en/of bromtonen.
 • De persoon heeft moeite om een gesprek te voeren in een drukke ruimte (vaak moeten dingen herhaald worden).

Werkgevers zijn bij wet verplicht om gehoorschade bij hun personeel te voorkomen

De wet kent diverse regels rondom geluidsregulering op de werkvloer:

 • Wanneer er een dagelijkse blootstelling is van boven de 80 dB(A) moet een werkgever gehoorbescherming beschikbaar stellen.
 • Wanneer er een dagelijkse blootstelling is van boven de 85 dB(A) moet een werknemer verplicht gehoorbescherming dragen.
 • Wanneer er een dagelijkse blootstelling is van boven de 85 dB(A) moet er een plan van aanpak worden gemaakt.
 • Boven de 87 dB(A) moet het geluid direct onder deze grenswaarde gebracht worden.
 • Een werkgever heeft de zorgplicht een werknemer voldoende te informeren over de gevaren van geluid.

Werknemers hebben het recht om testen uit te laten voeren om vast te stellen of de genomen maatregelen van voldoende kwaliteit zijn.

Voorkom gehoorschade

Geluid is een belangrijk en sterk onderschat aspect wat bijdraagt aan een gezond binnenmilieu. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van diverse metingen, wij kunnen u adviseren, maar kunnen ook worden ingezet om uw project te begeleiden en uit te voeren. Daarnaast kunnen wij diverse producten leveren, zoals akoestische plafondpanelen en akoestische wandpanelen. Wij zijn actief voor gemeente en overheden, onderwijs, sport, bouwadvies bureaus, architecten, bouwbedrijven en eindklanten.

Advies? Neem contact op

Ga terug naar het overzicht
Productie en plaatsing van akoestische panelen

AcoustiNorm

Meting en advies, productie en plaatsing

Onze kracht is de combinatie van advies, rapporten en het kunnen leveren en plaatsen van de oplossing. Het meekijken over of helpen samenstellen of toetsen van een PVE of bestek voorkomt daarom vaak veel problemen en kosten achteraf. Basis hiervan kunnen metingen of berekeningen zijn. Nagalm- STIPA, dagdosismetingen of geluidsoverdrachtsmetingen laten exact zien hoe de ruimte zich gedraagt, welke gevolgen dit voor de mensen heeft en of deze voldoet aan de gestelde normen en/of eisen.

Neem contact op

Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Download ons Gratis E-book vandaag nog: De ultieme gids naar een rustige werkomgeving

E-book downloaden ⟶