AcoustiNorm | Akoestische oplossingen

Juridische aansprakelijkheid werkgever

×
Ga terug naar het overzicht

In Nederland kennen we ten aanzien van geluid en akoestiek wel normen maar is er (nog) geen wetgeving. Dit betekent dat de norm (soms om budgettaire redenen) niet gehaald wordt of dat akoestische voorzieningen soms zelfs uit het bestek of plan verdwijnen.

Echter, indien een werknemer of gebruiker van een ruimte blijvende gezondheidsschade oploopt in een (werk)ruimte die niet aan de norm voldoet, is de exploitant of werkgever wel degelijk juridisch aansprakelijk voor de gevolgschade van de werknemer. Een reden waarom momenteel veel bedrijven en onderwijsinstellingen de akoestische status van ruimtes tegen het licht houden en daar waar nodig aanpassen.

AcoustiNorm kan daarbij ook voor u als partner opereren. Van het opstellen van een PVE, beoordelen PVE of bestek en inventariseren van de situatie op locatie tot het uitvoeren van geluidsonderzoeken/metingen, maken van rapportages, geven van advies en leveren en monteren van de juiste oplossingen.

Ga terug naar het overzicht
Productie en plaatsing van akoestische panelen

AcoustiNorm

Meting en advies, productie en plaatsing

Onze kracht is de combinatie van advies, rapporten en het kunnen leveren en plaatsen van de oplossing. Het meekijken over of helpen samenstellen of toetsen van een PVE of bestek voorkomt daarom vaak veel problemen en kosten achteraf. Basis hiervan kunnen metingen of berekeningen zijn. Nagalm- STIPA, dagdosismetingen of geluidsoverdrachtsmetingen laten exact zien hoe de ruimte zich gedraagt, welke gevolgen dit voor de mensen heeft en of deze voldoet aan de gestelde normen en/of eisen.

Neem contact op

Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Download ons Gratis E-book vandaag nog: De ultieme gids naar een rustige werkomgeving

E-book downloaden ⟶