AcoustiNorm ruimte akoestiek verbeteren

Geluidsdrukniveau

×

Wat is het geluidsdrukniveau?

Geluidsdrukniveau of geluidsdruk komt voort uit de door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen in de lucht. Het geluidsdrukniveau hangt af van twee factoren:

  • De geluidsbron – Een laptop of telefoon maakt minder lawaai dan een grote speaker
  • De omgeving – Hierbij kan je denken aan de inrichting van een ruimte. Liggend aan het volume van een ruimte verschilt de hoeveelheid geluidsabsorberende materialen die gebruikt kan worden in het plafond, de muren, vloer en meubels

Geluidsvermogen niveau

Het geluidsvermogen niveau geeft weer hoeveel geluid een machine of ander geluidsbron maakt om te bepalen wat het geluidsdrukniveau is. Het niveau van het geluidsvermogen is altijd hoger dan het geluidsdrukniveau. Bij machines staat bijna altijd vermeld wat het geluidsvermogen niveau is. Deze wordt daarentegen niet gebruikt om te bepalen welke gehoorbescherming nodig is. Om te achterhalen welke acties voor gehoorbescherming of geluidsabsorptie ondernomen moeten worden kan je een geluidsdrukniveau test doen.

Geluidsniveau meten

Om een meting te doen van het geluidsniveau wordt er gebruikt gemaakt van een geluidsniveaumeter. Dit meetinstrument weergeeft het opgevangen geluid in decibel. Op deze manier kan men meten of er geluidshinder kan worden ervaren (op een bepaalde plek) in een ruimte. De geluidsniveaumeter wordt in de volgende situaties toegepast:

  • Werkomgevingen – Of de werkruimte voldoet aan de Arbowetgeving voor geluid (arbeidsomstandigheden)
  • Woonomgeving – Bepalen of er sprake is van overlast door geluid van industrie, wegen, luchtvaart, wegen, etc.
  • Horeca – Beperking van geluidshinder voor de omgeving
  • Muziekevenementen en -locaties – Voorkomen dat de bezoekers geen gehoorschade oplopen

Hoorgrens en pijngrens

De gehoorgrens is het laagste geluidsniveau die door mensen kan worden gehoord. De pijngrens bij geluid is de hoogste druk die we kunnen doorstaan. Geluidssterkte of geluidsdruk op de pijngrens is ongeveer een miljoen keer groter dan de gehoorgrens. Omdat medewerkers, bezoekers of bewoners met een geluid van boven de 80 dB binnen vier uur permanente gehoorschade kunnen oplopen is het belangrijk het geluidsdrukniveau te meten.Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief