AcoustiNorm ruimte akoestiek verbeteren

Beleid Frisse scholen

×

Wat is het Beleid Frisse scholen?

Het Beleid Frisse scholen heeft regels vastgesteld voor schoolgebouwen in het basis- of voortgezet onderwijs. ‘Frisse scholen’ voldoen aan eisen voor luchtkwaliteit, comfort, licht, temperatuur en hetgeen waar wij het over gaan hebben: geluid. Er zijn verschillende vormen van geluid waar aan moet worden voldaan:
 • Installatiegeluid
 • Ruimteakoestiek
 • Luchtgeluidisolatie
 • Contactgeluid-isolatie
 • Kwaliteitsborging

Geluidwering van de gevel (GA)

De geluidwering van de gevel is gelijk aan het verschil tussen de geluidsbelasting op de gevel en de klassen die hieronder worden weergegeven. Klasse A wordt aangeraden wanneer het lokaal grenst aan een speelplaats die tijdens lestijden wordt gebruikt. Onder geluidsbelasting vallen alle aanwezige geluidsbronnen, zoals bijvoorbeeld wegen. De geluidwering wordt bepaald met gesloten ramen.
 • Klasse A: zeer goed –28 dB tot minimaal 25 dB
 • Klasse C: acceptabel –33 dB tot minimaal 20 dB

Installatiegeluid

Onder installaties vallen mechanische voorzieningen voor warmteopwekking, luchtverversing of warmteterugwinning in groepsruimtes. Deze mogen een maximaal geluidsniveau hebben van 35 dB om acceptabel te zijn en 30 dB wanneer het installatiegeluid zeer goed is in groepsruimtes.
 • Klasse A: zeer goed – Maximaal 30 dB geluidsniveau in groepsruimtes
 • Klasse B: goed – Maximaal 33 dB geluidsniveau in groepsruimtes
 • Klasse C: acceptabel – Maximaal 35 dB geluidsniveau in groepsruimtes

Ruimte akoestiek

Bij ruimte akoestiek voor Frisse scholen gaat het om de nagalmtijd in groepsruimtes. De gemiddelde waarde van de nagalmtijd betreft de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz. Om aan Klasse A of B te voldoen is het plaatsen van geluid-absorberende plafond of wandbewerking noodzakelijk. De voorwaarde om aan Klasse A te voldoen qua spraakverstaanbaarheid is dat de achtergrondgeluidniveaus beperkt blijven tot bij de onderdelen ‘geluidwering van de gevel’ en ‘installatiegeluid’.
 • Klasse A: zeer goed – Gemiddelde nagalmtijd maximaal 0,4 seconden
 • Klasse B: goed – Gemiddelde nagalmtijd maximaal 0,6 seconden
 • Klasse C: acceptabel – Gemiddelde nagalmtijd maximaal 0,8 seconden

Luchtgeluidisolatie

Het onderdeel geluidsisolatie bij Frisse scholen gaat over de geluidsisolatie tussen groepsruimten en aangrenzende ruimtes. Deze aangrenzende ruimtes zijn te verdelen over aangrenzende verblijfsruimten (kantoren, onderwijspleinen), de tussendeur in de scheidingswand tussen twee groepsruimten, verkeersruimten en bergingen. Werkplekken op de gang worden als verblijfsruimten aangemerkt.
 • Klasse A: zeer goed – Tussen de groepsruimten en verblijfsruimten minstens 43 dB geluidsisolatie. Tenminste 38 dB bij de tussendeur in de scheidingswand. Tussen groepsruimten en aangrenzende verkeersruimten minstens 31 dB
 • Klasse C: acceptabel – Tussen de groepsruimten en verblijfsruimten minstens 39 dB geluidsisolatie. Tenminste 34 dB bij de tussendeur in de scheidingswand. Tussen groepsruimten en aangrenzende verkeersruimten minstens 25 dB

Contactgeluidsisolatie

De contactgeluidsisolatie voor Frisse scholen gaat over het contactgeluidsniveau tussen groepsruimten en aangrenzende ruimtes en constructies. Er zijn hier geen verschillende klassen voor vastgesteld maar alleen acceptabele geluidswaardes:
 • Het contactgeluidsniveau tussen groepsruimten en verblijfsruimten is maximaal 59 dB
 • Het contactgeluidsniveau tussen groepsruimten en aangrenzende verkeersruimten en bergingen is maximaal 69 dB
 • Hinderlijke trillingen door lopen, bewegen of muziek of trap of vloer wordt voorkomen

Kwaliteitsborging

Bij het onderdeel kwaliteitsborging wordt er een oplevertoets uitgevoerd. Deze toets stelt vast dat de eisen die gesteld zijn voor akoestisch comfort bij Frisse scholen daadwerkelijk behaald worden.


Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief