AcoustiNorm ruimte akoestiek verbeteren

Wet geluidhinder

×

Wat is Wet geluidhinder (Wgh)?

De wet geluidhinder (Wgh) is een Nederlandse wetgeving die betrekking heeft op geluidsregulering. In deze wet staan regels geformuleerd die betrekking hebben op het beschermen van geluidsgevoelige functies (zoals woningen) tegen omgevingsgeluid in vorm van onder andere wegverkeerslawaai, spoorweglawaai of industrielawaai. Op het moment dat geluidsgevoelige objecten binnen een of meer geluidsbronnen liggen, schrijft de Wgh voor dat een bevoegd gezag (in de meeste gevallen zijn dit Burgemeesters en Wethouders) grenswaarden van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting moet bepalen. In de wet geluidhinder staan bandbreedtes geformuleerd waarbinnen het bevoegd gezag moet blijven.Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief