AcoustiNorm ruimte akoestiek verbeteren

ISO normen akoestiek

×

Wat is het ISO?

ISO staat voor de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is opgericht in 1947. De organisatie ISO stelt normen vast voor bedrijven en organisaties voor 163 landen wereldwijd. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie maakt documenten voor vereiste specificaties, normen, kenmerken of richtlijnen. Deze worden door bedrijven en organisaties gebruikt om ervoor te zorgen dat producten, processen, materialen en services optimaal passen bij het doel. Daarnaast kan je product, dienst of service een ISO certificering krijgen wanneer deze aan de afgesproken specificaties voldoen. Als kers op de taart ondersteunen ISO normen innovatie en wereldwijde veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. De Internationale Organisatie voor standaardisatie heeft vanzelfsprekend ook normen vastgesteld voor geluid.

ISO normen akoestiek

Onder het kopje akoestiek vallen verschillende ISO normen die voor de akoestiek in algemene of beroepsmatige ruimtes gelden.

Beroepsmatige ISO normen akoestiek

 • NEN-ISO 1999 – Bepaling beroepsmatige blootstelling geluid en schatting van de bijbehorende gehoorschade
 • NEN-EN-ISO 4871 – Verificatie en opgave geluidemissiewaarden apparaten en machines
 • NEN-EN-ISO 8253 – Geluidsdrukniveau in audiometrieruimten en -cabines
 • NEN-EN-ISO 9612 – Geluidsnormen op de werkplek
 • NEN-EN-ISO 9614 – Geluidsintensiteit metingen op vaste punten en door zwaaimethoden
 • NEN-EN-ISO 11200, 11201, 11203, 11204 en 11205 – Geluidsnormen machines en toestellen: op werkplekken en andere aangegeven plekken

Algemene ISO normen akoestiek

 • NEN-ISO 1996 – Beschrijving, meting en beoordeling omgevingsgeluiden
 • NEN-EN-ISO 3382 – Drie internationale normen van meetbare zaal akoestische parameters en meetmethoden. Meting van nagalmtijd van gewone ruimtes, akoestische parameters voorstellingsruimtes en kantoortuinen
 • NEN-EN-ISO 3740, 3741, 3743-1 en 3743-2 – Geluidvermogen niveaus bepalen van geluidsbronnen met gebruik van geluiddrukmetingen. Voor basisnormen, precisiemethode voor nagalmkamers, vergelijkingsmethode voor nagalmkamers met harde wanden en speciale nagalmkamers
 • NEN-EN-ISO 3744, 3746 en 3747 – Geluidvermogen niveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen bepalen met geluiddrukmetingen: technische methode, globale methode en vergelijkingsmethode

ISO normen geluid

De ISO normen voor geluid gaan over geluidwering in gebouwen.
 • NEN-EN 12354 – Geluidwering in gebouwen, eigenschappen van bouwelementen en akoestische eigenschappen berekenen van gebouwen
 • NEN 5077 – Geluidwering in gebouwen, methodes om luchtgeluidsisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies en door installaties veroorzaakte geluidsniveaus bepalen

ISO normen trillingen

De meeste ISO normen over trillingen gaan over mechanische trillingen en schokken of over trillingen in de bouw of constructie.

Mechanische trillingen

 • NEN-ISO 2361 – Trillingen op het menselijk lichaam in arbeidsomgeving
 • ISO 10816 – Mechanische trillingen door metingen aan niet roterende delen: algemene richtlijnen, stoomturbines en generatoren, industriële machines, gasturbines, zuigermachines en rotodynamische pompen

Trillingen in bouw of constructie

 • DIN 4150 – Voorlopige trilling grootheden bepaling in de constructie, effecten van trillingen in de bouw op mensen en effecten van trillingen in de constructie


Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief