AcoustiNorm, uw partner in ruimte akoestiek

Normen

Vraag het aan onze adviseurs

Ontvang persoonlijk advies
symbol

De normen die staan voor akoestische waardes voor een bepaalde ruimte of werkomgeving zorgen niet alleen voor een comfortabele maar met name voor een gezonde werkomgeving. Belangrijk bij de realisatie van een duurzame werkomgeving of gebouw (BREEAM). Dit is een van de belangrijke zaken die vallen onder de zorgplicht van een werkgever. AcoustiNorm hanteert de normen als uitgangspunt voor elk advies. We meten of berekenen de huidige of de te verwachten situatie en zetten dan de norm voor de ruimte ernaast. Hieruit valt dan de benodigde oplossing in een aantal m2 OR (op basis van een NRC Waarde van 1.0) welke minimaal toegevoegd moet worden om de norm te behalen eenvoudig te herleiden.

Advies? Neem contact op

Juridisch aansprakelijkheid
Ondanks dat de normen in Nederland nog geen wetgevend karakter hebben zijn ze wel degelijk belangrijk m.b.t. de juridische aansprakelijkheid van een werkgever ten aanzien van werknemers. Mocht namelijk blijken dat een werknemer blijvende gezondheidsschade heeft opgelopen welke te wijten is aan het niet voldoen aan de geldende normen, is de werkgever juridisch aansprakelijk voor alle gevolgschades. Een gezonde en veilige werkplek valt onder de zorgplicht van de werkgever.

Daarnaast voorkomt een goede akoestische werkomgeving veel ziektebeelden zoals stress, gehoorschade, stemproblemen, duizeligheid of hartfalen. Dus ook ten aanzien van ziektekosten is een goede akoestische werkomgeving een zinvolle investering.

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald in hoeverre de norm voor hen leidend is. Budget kan hier natuurlijk een bepalende factor in zijn. De oplossing die we adviseren, en wellicht ook mogen offreren, zal dan zowel budgettair als esthetisch in te passen zijn.

Advies? Neem contact op

Met welke normen heeft u te maken?
We zetten de belangrijkste normen even voor u op een rijtje:

  • BOUWBESLUIT

In het Bouwbesluit is goed omschreven aan welke normen een ruimte dient te voldoen.

Men maakt duidelijk onderscheid per type gebruik en of het een verblijfsruimte, verkeersruimte of anders betreft. Instanties als de ARBO gebruiken het Bouwbesluit als referentie kader om te toetsen.

  • NOC-NSF

Alle overdekte sportaccommodaties dienen te voldoen aan de door de NORMCOMMISSIE OVERDEKTE MULTIDISCIPLINAIRE SPORTACCOMODATIES NOC-NSF opgestelde eisen. De z.g. 1 seconde norm. De maximale nagalm in overdekte sportaccommodaties wordt bepaald door het volume van de hal.

Dit geld voor zowel commerciële sportzalen alsook sport- en spelzalen binnen het onderwijs

Zie onderstaande tabel voor de geldende normen:

CATEGORIEOMSCHRIJVINGVOLUME (M3)NAGALM GEMIDDELD*
A1GYMNASTIEKLOKAAL17001,0
A2SPORTZAAL1701 – 21001,1
A31/3 SPORTHAL, SPORTZAAL2101 – 24001,2
B1SPORTZAAL2401 – 32001,3
B2SPORTZAAL3201 – 43501,4
B32/3 SPORTHAL4351 – 63001,5
C1SPORTHAL6301 – 74001,7
C2SPORTHAL7401 – 95001,8
C3SPORTHAL9501 – 124001,9
D1SPORTHAL12401 – 172502,0
D2SPORTHAL17251 – 290002,3

*De nagalm is berekend uit een gemiddelde van de nagalmtijd in frequentiebereik

van 125 t/m 4000 hz

  • KVLO

De KVLO is de overkoepelende brancheorganisatie voor leraren lichamelijke opvoeding.

Leerkrachten zijn aangesloten bij het KVLO en kunnen hier met problemen en vraagstukken terecht.

Ook volgt het KVLO de ontwikkelingen ten aanzien van de werkomgeving van leerkrachten nauwgezet.

Om (langdurige) ziekte, zoals stem- en gehoorproblemen of hartklachten te voorkomen, zijn ook voor het KVLO de gestelde normen door het NOC-NSF de belangrijkste leidraad om een werkomgeving te toetsen en advies richting leerkrachten uit te brengen.

  • FRISSE SCHOLEN BELEID 2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het Programma van Eisen Frisse Scholen opgesteld. Doelstelling: het realiseren van een onderwijsomgeving met een goed binnenmilieu. Een van de aspecten hierin is de ruimte akoestiek. Per (leer)omgeving is helder weergegeven waaraan de o onderwijsomgeving qua geluid aan moet voldoen. Leslokaal, verkeersruimtes en openbare ruimtes.

Onderverdeeld in een A, B of C klasse.

Onderwijs instellingen kunnen aan de hand van dit document het PVE samenstellen voor hun onderwijsgebouw. Voor AcoustiNorm en toetsing instrument m.b.t. een opgestelde PVE of bestek voor nieuwbouw of renovatie van een schol.

  • ARBO

Ook de ARBO relateert haar adviezen en bevindingen aan de geldende normen. Bepaald kan worden welke ziektebeelden aan het niet toepassen van de normen toegeschreven kunnen worden. Op die manier kan ook worden bepaald worden of extra akoestische voorzieningen noodzakelijk zijn, waar de juridische aansprakelijkheid ligt en/of er gehoor gegeven is aan de juiste zorgplicht ten aanzien van een gezonde en verantwoorde werkplek.

Normen kantoorruimtes NVBV handboek

SOORT RUIMTEMAXIMALE NAGALMTIJD (T IN S)
BESLOTEN RUIMTENOPEN RUIMTEN
Categorie1Categorie 2Categorie 3Categorie 4Categorie 5
Concentratiecellen / belplekkenhoge spraakdiscretie bijvoorbeeld vergaderruimteverhoogde spraakdiscretie bijvoorbeeld spreekkamer.besloten werkplek (1-4 pers.)open geclusterde werkplek(4-8 pers.)open overlegplek callcenter
INGERICHTE RUIMTE0,50,60,60,60,50,5
NIET INGERICHTE RUIMTE0,60,80,80,80,60,6

Advies? Neem contact op

AcoustiNorm denkt en werkt niet vanuit producten maar vanuit de eisen die u aan de (werk)omgeving stelt. In o.a. het Bouwbesluit, Beleid Frisse Scholen, NOC-NSF, ARBO of ISO zijn de normen omschreven waaraan een ruimte dient te voldoen.

C

Cases

Onze cases

Wij hebben aan diverse, prachtige projecten door het hele land mogen werken. Van meting en advies tot productie en montage. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, de producten en het resultaat wat wij leveren hebben wij een aantal cases voor u op een rijtje gezet.

Bekijk onze cases

Case WP Haton
Case Q-Music
A

AcoustiNorm

Van meting en advies tot productie en montage

Onze kracht is de combinatie van advies, rapporten en het kunnen leveren en plaatsen van de oplossing. Naast de diverse metingen is ook een QuickScan een goed middel om snel pijnpunten in het ontwerp boven water te halen en eventuele problemen op voorhand te voorkomen. U kunt ons bereiken op 088 – 88 33 321 of ga naar contact.

Ga naar contact

Waarom AcoustiNorm
Levering en montage

Greep uit onze klanten

Q-Music
Gemeente Veenendaal
Gemeente Zuidplas
Ruitech
WP Haton B.V.
Horizon Telecom
4Vision
Gemeente Rhenen
Perspectief
Sunshower
De Digitale B.V.
Numidia

Download ons Gratis E-book vandaag nog: De Ultieme Gids naar een Rustige Werkomgeving

E-book downloaden
© 2020 - Alle rechten voorbehouden - AcoustiNorm