Akoestiek kinderdagverblijf verbeteren

AcoustiNorm

Akoestiek kinderdagverblijf verbeteren?

Een goede akoestiek in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal is heel belangrijk. Kinderen maken veel geluid tijdens het spelen of als er gehuild of geschreeuwd wordt. Zowel in het onderwijs als de kinderopvang is het terugdringen van nagalm en achtergrondlawaai een grote uitdaging.

Offerte aanvragen Akoestische producten
×

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is het Frisse Scholen Beleid 2015 leidend bij het realiseren van een goede onderwijsomgeving. Hiervoor is het noodzakelijk dat galm in de ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen voor betere spraakverstaanbaarheid.

Welke oplossingen bieden we?

Akoestische producten

Geluidsoverlast in een kinderdagverblijf

AcoustiNorm

Geluidsoverlast in een kinderdagverblijf

Lawaai kan bij kinderen maar ook bij de leidsters zorgen voor irritatie. Men zal harder moeten praten of zelfs schreeuwen om zich verstaanbaar te maken, wat stressvol kan zijn voor beide partijen. Dit leidt uiteindelijk tot stemproblemen, slechte spraakverstaanbaarheid, hoofdpijn, concentratieverlies, vermoeidheid en zelfs blijvende gehoorschade. Om een goed binnenklimaat voor onderwijsinstellingen te waarborgen is het Frisse Scholen Beleid 2015 opgesteld. Dit beleid is naast de eisen van de GGD een goede richtlijn voor akoestisch comfort bij kinderdagverblijven.

Vraag een offerte aan

Akoestiek en esthetiek

Design en functie in één

Kinderdagverblijf design en functie in een

De geldende normen

AcoustiNorm

De geldende normen

Voor klaslokalen en dus ook kinderdagblijven bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid geluidabsorptie in de ruimte en de nagalmtijd. De waardes worden weergegeven in een klasse A, B en C. Met de vereiste nagalmtijden wordt bij klasse C en B een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd, bij klasse A is de spraakverstaanbaarheid zelfs uitstekend.

Er bestaan 3 niveaus die we even kort toelichten:

  • Niveau C – Voldoende ;De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,8 s.
  • Niveau B – Goed; De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,6 s. De in de 125 Hz octaafband gemeten nagalmtijd mag maximaal 30% afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.
  • Niveau A – Uitmuntend; De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,4 s.

Aanvullende norm Frisse Scholen; De nagalmtijd* in ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of meer en verkeersruimten mag gemiddeld maximaal 0,8 sec zijn (klasse C). In ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of minder is dit maximaal 0,6 sec. (klasse B).

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan. De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz (spraakgebied)

Vraag een offerte aan

Normbestendige leer- en speelomgeving kinderopvang

AcoustiNorm

Normbestendige leer- en speelomgeving

Om irritatie en gezondheidsklachten bij kinderen en leidsters in het kinderdagverblijf wordt een akoestische meting aangeraden. Er zijn genoeg mogelijkheden om een prettige akoestiek te realiseren waar leidsters en kinderen dankbaar voor zullen zijn. AcoustiNorm is voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven een volledige partner bij het realiseren van een normbestendige leer- en speelomgeving. Om de akoestiek in een ruimte vast te stellen zal er eerst een nagalmmeting worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van die meting kan er een advies geboden worden met akoestische oplossingen. Vervolgens kunnen de akoestische onderdelen op maat ontworpen worden om ze zo esthetiek mogelijk te laten vloeien met de ruimte.

Vraag een offerte aan

Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief