Akoestiek school verbeteren

AcoustiNorm

Akoestiek school verbeteren?

Het terugdringen van achtergrondlawaai en nagalm zijn grote uitdagingen in het onderwijs. Dagelijks worden leraren en leerlingen geconfronteerd met stemproblemen, concentratieverlies, slechte verstaanbaarheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Voor een groot deel worden deze klachten veroorzaakt doordat de akoestiek in de ruimte niet in orde is of dat overlast wordt ervaren van aangrenzende ruimten.

Offerte aanvragen Akoestische producten
×

Bij het onderwijs hoort een gezonde leeromgeving voor leerkracht en leerling. Het akoestisch comfort van een ruimte is onlosmakelijk verbonden met het binnenklimaat.

Welke oplossingen bieden we?

Akoestische producten

Frisse scholen beleid

AcoustiNorm

Frisse Scholen Beleid

Om een goed binnenklimaat voor onderwijsinstellingen te waarborgen is het Frisse Scholen Beleid 2015 opgesteld. Hierin is de realisatie van een optimaal binnenklimaat omschreven en is ruimteakoestiek een belangrijke voorwaarde. De waardes worden weergegeven in een klasse A, B en C. Ruimteakoestiek in klaslokalen is het realiseren van een goede tot uitstekende spraakverstaanbaarheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat galm in de ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor klaslokalen bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid geluidabsorptie in de ruimte en de nagalmtijd. Met de vereiste nagalmtijden wordt bij klasse C en B een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd, bij klasse A is de spraakverstaanbaarheid zelfs uitstekend.

Vraag een offerte aan

Akoestiek en esthetiek

Design en functie in één

Scholen design en functie in een

Normbestendig onderwijs

AcoustiNorm

Normbestendig onderwijs

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad bij het realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver‐ en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Het ambitieniveau van het onderwijs bepaalt aan welke klasse het onderwijs zich kan en wil conformeren.

Er bestaan 3 niveaus die we even kort toelichten.

  • Niveau C – Voldoende; de gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,8 s.
  • Niveau B – Goed; de gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,6 s. De in de 125 Hz-octaafband gemeten nagalmtijd mag maximaal 30% afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.
  • Niveau A – Uitmuntend; de gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,4 s.

Aanvullende norm Frisse Scholen; de nagalmtijd* in ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of meer en verkeersruimten mag gemiddeld maximaal 0,8 sec zijn (klasse C). In ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of minder is dit maximaal 0,6 sec. (klasse B).

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan. De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz (spraakgebied)

Vraag een offerte aan

Akoestiek verbeteren in het onderwijs

AcoustiNorm

Akoestiek verbeteren in het onderwijs

AcoustiNorm is voor onderwijsinstelling een volledige partner bij het realiseren van een normbestendige onderwijsomgeving. We worden, indien mogelijk, graag betrokken vanaf schets tot oplevering. Het samen met het onderwijs opstellen van het PVE, beoordelen van een bestek m.b.t. het behalen van de gestelde eisen, het theoretisch vooraf berekenen van waardes op basis van bestek en tekeningen, het uitvoeren van 0-metingen, nagalm- en STIPA-metingen, geluidsonderzoeken en het samenstellen van rapportages, maar ook advies en implementatie van de juiste oplossingen behoort tot de expertise van AcoustiNorm.

Vraag een offerte aan

Zij gingen u voor

Greep uit onze klanten

Logo Ronald McDonald Kindervallei
Shell logo
Gemeente Rhenen
Logo topsportcentrum Rotterdam
Qmusic
The International School of The Hague
Gemeente Zuidplas
Nike
Gemeente Veenendaal
De Digitale BV
Horizon Telecom
Perspectief