Kinderverblijf

Kinderdagverblijf

Vraag het aan onze adviseurs

Ontvang persoonlijk advies
symbol

Een gezonde speel- en leeromgeving in een kinderdagverblijf

Een goede akoestiek in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal is heel belangrijk. Kinderen maken veel geluid tijdens het spelen of als er gehuild of geschreeuwd wordt. Dit kan ten koste gaan van het akoestisch comfort zowel in de binnenruimte als buitenruimte en omgeving. Zowel in het onderwijs als de kinderopvang is het terugdringen van nagalm en achtergrondlawaai een grote uitdaging.

Lawaai kan bij kinderen maar ook bij de leidsters zorgen voor irritatie. Men zal harder moeten praten of zelfs schreeuwen om zich verstaanbaar te maken, wat stressvol kan zijn voor beide partijen. Dit leidt uiteindelijk tot stemproblemen, slechte spraakverstaanbaarheid, hoofdpijn, concentratieverlies, vermoeidheid en zelfs blijvende gehoorschade. Om een goed binnenklimaat voor onderwijsinstellingen te waarborgen is het Frisse Scholen Beleid 2015 opgesteld. Dit beleid is naast de eisen van de GGD een goede richtlijn voor akoestisch comfort bij kinderdagverblijven.

Advies? Neem contact op

Programma van Eisen – Frisse Scholen beleid 2015

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is het Frisse Scholen Beleid 2015 leidend bij het realiseren van een goede onderwijsomgeving. Hierin is de realisatie van een optimaal binnenklimaat omschreven en is ruimte akoestiek een belangrijke voorwaarde. Hiervoor is het noodzakelijk dat galm in de ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen voor betere spraakverstaanbaarheid.

Voor klaslokalen en dus ook kinderdagblijven bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid geluidabsorptie in de ruimte en de nagalmtijd. De waardes worden weergegeven in een klasse A, B en C. Met de vereiste nagalmtijden wordt bij klasse C en B een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd, bij klasse A is de spraakverstaanbaarheid zelfs uitstekend.

Er bestaan 3 niveaus die we even kort toelichten:

  • Niveau C – Voldoende ;De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,8 s.
  • Niveau B – Goed; De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,6 s. De in de 125 Hz octaafband gemeten nagalmtijd mag maximaal 30% afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.
  • Niveau A – Uitmuntend; De gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,4 s.

Aanvullende norm Frisse Scholen; De nagalmtijd* in ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of meer en verkeersruimten mag gemiddeld maximaal 0,8 sec zijn (klasse C). In ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of minder is dit maximaal 0,6 sec. (klasse B).

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

*De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz (spraakgebied)

* Bron Programma van Eisen Frisse Scholen

Normbestendige leer- en speelomgeving

Om irritatie en gezondheidsklachten bij kinderen en leidsters in het kinderdagverblijf wordt een akoestische meting aangeraden. Er zijn genoeg mogelijkheden om een prettige akoestiek te realiseren waar leidsters en kinderen dankbaar voor zullen zijn. AcoustiNorm is voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven een volledige partner bij het realiseren van een normbestendige leer- en speelomgeving. Om de akoestiek in een ruimte vast te stellen zal er eerst een nagalmmeting worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van die meting kan er een advies geboden worden met akoestische oplossingen. Vervolgens kunnen de akoestische onderdelen op maat ontworpen worden om ze zo esthetiek mogelijk te laten vloeien met de ruimte.

Advies? Neem contact op

AcoustiNorm denkt en werkt niet vanuit producten maar vanuit de eisen die u aan de (werk)omgeving stelt. In o.a. het Bouwbesluit, Beleid Frisse Scholen, NOC-NSF, Arbo of ISO zijn de normen omschreven waaraan een ruimte dient te voldoen.

C

Cases

Onze cases

Wij hebben aan diverse, prachtige projecten door het hele land mogen werken. Van meting en advies tot aan productie en montage. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, de producten en het resultaat dat wij leveren, hebben wij een aantal cases voor u op een rijtje gezet.
Bekijk onze cases

Case WP Haton
Case Q-Music
A

AcoustiNorm

Van meting en advies tot productie en montage

Onze kracht is de combinatie van advies, rapporten en het kunnen leveren en plaatsen van de oplossing. Naast de diverse metingen is ook een QuickScan een goed middel om snel pijnpunten in het ontwerp boven water te halen en eventuele problemen op voorhand te voorkomen. U kunt ons bereiken op 088 – 88 33 321 of via de contactpagina.

Ga naar contact

Waarom AcoustiNorm
Levering en montage

Greep uit onze klanten

Shell logo
Logo Topsportcentrum Rotterdam
Q-Music
Gemeente Veenendaal
The International School of The Hague
Nike
De Digitale B.V.
Gemeente Zuidplas
WP Haton B.V.
Horizon Telecom
Gemeente Rhenen
Perspectief

DOWNLOAD ONS GRATIS E-BOOK VANDAAG NOG: DE ULTIEME GIDS NAAR EEN RUSTIGE WERKOMGEVING

E-book downloaden
© 2022 - Alle rechten voorbehouden - AcoustiNorm