Akoestiek scholen

School

Vraag het aan onze adviseurs

Ontvang persoonlijk advies
symbol

Een gezonde leeromgeving voor leerkracht en leerling

Bij het onderwijs hoort een gezonde leeromgeving voor leerkracht en leerling. Het akoestisch comfort van een ruimte is onlosmakelijk verbonden met het binnenklimaat. Het terugdringen van achtergrondlawaai en nagalm zijn grote uitdagingen in het onderwijs. Dagelijks worden leraren en leerlingen geconfronteerd met stemproblemen, concentratieverlies, slechte verstaanbaarheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Voor een groot deel worden deze klachten veroorzaakt doordat de akoestiek in de ruimte niet in orde is of dat overlast wordt ervaren van aangrenzende ruimten. Om een goed binnenklimaat voor onderwijsinstellingen te waarborgen is het Frisse Scholen Beleid 2015 opgesteld.

Advies? Neem contact op

Programma van Eisen – Frisse Scholen Beleid 2015

Bij het realiseren van een goede onderwijsomgeving is het door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde Frissen Scholen Beleid 2015 leidend. Hierin is de realisatie van een optimaal binnenklimaat omschreven en is ruimteakoestiek een belangrijke voorwaarde. De waardes worden weergegeven in een klasse A, B en C.

Ruimteakoestiek in klaslokalen is het realiseren van een goede tot uitstekende spraakverstaanbaarheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat galm in de ruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor klaslokalen bestaat er een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid geluidabsorptie in de ruimte en de nagalmtijd. Met de vereiste nagalmtijden wordt bij klasse C en B een goede spraakverstaanbaarheid gerealiseerd, bij klasse A is de spraakverstaanbaarheid zelfs uitstekend.

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad bij het realiseren van Frisse Scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver‐ en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties.

Het ambitieniveau van het onderwijs bepaalt aan welke klasse het onderwijs zich kan en wil conformeren.

Er bestaan 3 niveaus die we even kort toelichten.

  • Niveau C – Voldoende; de gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,8 s.
  • Niveau B – Goed; de gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte klaslokaal bedraagt maximaal 0,6 s. De in de 125 Hz-octaafband gemeten nagalmtijd mag maximaal 30% afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.
  • Niveau A – Uitmuntend; de gemiddelde nagalmtijd* in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,4 s.

Aanvullende norm Frisse Scholen; de nagalmtijd* in ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of meer en verkeersruimten mag gemiddeld maximaal 0,8 sec zijn (klasse C). In ingerichte onderwijsruimten met 30 leerlingen of minder is dit maximaal 0,6 sec. (klasse B).

Voor alle eisen geldt dat hieraan minimaal 95% van de gebruikstijd dient te worden voldaan.

*De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in de octaafbanden 250 t/m 2000 Hz (spraakgebied)

**Bron Programma van Eisen Frisse Scholen

Normbestendige onderwijsomgeving

AcoustiNorm is voor onderwijsinstelling een volledige partner bij het realiseren van een normbestendige onderwijsomgeving. We worden, indien mogelijk, graag betrokken vanaf schets tot oplevering. Het samen met het onderwijs opstellen van het PVE, beoordelen van een bestek m.b.t. het behalen van de gestelde eisen, het theoretisch vooraf berekenen van waardes op basis van bestek en tekeningen, het uitvoeren van 0-metingen, nagalm- en STIPA-metingen, geluidsonderzoeken en het samenstellen van rapportages, maar ook advies en implementatie van de juiste oplossingen behoort tot de expertise van AcoustiNorm.

Advies? Neem contact op

AcoustiNorm denkt en werkt niet vanuit producten maar vanuit de eisen die u aan de (werk)omgeving stelt. In o.a. het Bouwbesluit, Beleid Frisse Scholen, NOC-NSF, Arbo of ISO zijn de normen omschreven waaraan een ruimte dient te voldoen.

C

Cases

Onze cases

Wij hebben aan diverse, prachtige projecten door het hele land mogen werken. Van meting en advies tot aan productie en montage. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, de producten en het resultaat dat wij leveren, hebben wij een aantal cases voor u op een rijtje gezet.
Bekijk onze cases

Case WP Haton
Case Q-Music
A

AcoustiNorm

Van meting en advies tot productie en montage

Onze kracht is de combinatie van advies, rapporten en het kunnen leveren en plaatsen van de oplossing. Naast de diverse metingen is ook een QuickScan een goed middel om snel pijnpunten in het ontwerp boven water te halen en eventuele problemen op voorhand te voorkomen. U kunt ons bereiken op 088 – 88 33 321 of via de contactpagina.

Ga naar contact

Waarom AcoustiNorm
Levering en montage

Greep uit onze klanten

Shell logo
Logo Topsportcentrum Rotterdam
Q-Music
Gemeente Veenendaal
The International School of The Hague
Nike
De Digitale B.V.
Gemeente Zuidplas
WP Haton B.V.
Horizon Telecom
Gemeente Rhenen
Perspectief

DOWNLOAD ONS GRATIS E-BOOK VANDAAG NOG: DE ULTIEME GIDS NAAR EEN RUSTIGE WERKOMGEVING

E-book downloaden
© 2022 - Alle rechten voorbehouden - AcoustiNorm